Illyria" Land of the Lyra "
B a l k a n   L i n k s
RASNA ANALIZA:    ISTOCNA EVROPA I BALKAN
RACIAL ANALYSIS:   EAST EUROPE AND BALKANS
Rasna analiza :  Ist. Evropa  i Balkan


1) Rasne veze izmedju Srba , Bugara  i Makedonaca ?

   Srbi i Bugari su bili tradicionalni antagonisti i jedan od glavnih i primarnih  razloga jeste u tome ko bi posjedovao region danasnje Republike Makedonije.

   Konflikt nije bijo koncentrisan samo na teritoriju vec i na sami narod . Obadvije strane su trvdile da je narod njihovog porijekla.

   Slovenski Makedonci su do 20-og vijeka ( po velikom Srbskom naucniku Cvijicu iz sredine 19 vijeka ) prestavljali Slovensku govornu masu koja nije imala jasno i precizno definisanu nacionalnu svijest ( Cvijic u tu grupu stavlja i Nisku zonu u istocnoj Srbiji  kao i Sofijsku zonu u Zap . Bugarskoj ).

   I Srbija  i Bugarska su vidjele svoju sansu u ovom status quo u Makedoniji i pokusale su ( u razlicitim vremenima i razlicitim zemljama )da ih asimirijaju sa odredjenim stepenom uspjeha ili neuspjeha.

   Istoriski gledano region danasnje Makedonije je bio i pod Srbskom i pod Bugarskom vlasti.

   U srednjem vijeku  region je bio dio srednjovjekovne Srbije i bio je naseljen Srbima .  Cinjenica je da je bio takav Srpski centar da je Skopje u jednom vremenskom periodu ( u srednjem vijeku) bilo i glavni grad srednjovjekovne Srbije.

  Gledajuci kroz oci rasne antropologije ( predmet o kojem ja da pisem kasnije na kraju ove stranice  ) narod danasnje Rep. Makedonije je klasifikovan kao dio Dinarske rase ili u ovom slucaju Dorjansko-Ilirskog  sa obzirom da termin Dinarac moze da prestavljalja razlicita porijekla u razlichitim zemljama , evo nekolika primjera: 

-Rumunija-Dakijanac,

-Bugarska-Tracanin,

-Ukrajina-Skitijanac,

-Sjeverna Italija-Venet,

-Madjarska-Ilir,

-Austrija-Ilir,

-Slovachka i Moravija-Ilir,

-Albanija-Ilir,

-Grchka-Ahejci i Dorjani,

-bivsha SFRJ-Ilir,itd.


   Ako ovo zbunjuje da ga podjednostavim ; Iliri, drevni Makedonci, Ahejci, Dorjani, Tracani, Veneti ( da ukljuchim Mikinijane, Aeolce, Ionce kao Anatoliske Frigijce i Lidijce ) su svi porijeklom od originalnih Balkanskih Helena (govorim o vremenu prije postanka anticke Grcke i da napomenem da su drevni Grci  i sadasnji Grci iz Juzne Grcke mijesanog helensko - minoanskog rasnog porijekla) dok Skitijani, Arijani, originalni Persijanci i Sarmati su porijeklom iz zone izmedju Balkana i Kaspiskog Mora  i da su govorili Sanskrit - koji je veoma blizak antickom Grckom - dok su navedene nacije jedna rasna, cak i kulturna, komponenta sa svim navedenim Balkanskim originalnim Helenima.

  Vecina Srba ( i naroda bivshe SFRJ ) je klasifikovana kao Dinarski tip dok je vecina Bugara klasifikovana kao predominatno istocnomediteranski tip ( sto je isti slucaj  kao sa vecinom ljudi koji zive u drzavama poput u Grckoj i Turskoj i sto nam  govori da je vecina naroda svih ovih zemalja porijeklom od Helenskih Vizantinaca a ne recimo Dinarskih Tracana  ).

   Da ne bude greske Dinarski tip je podgrupa Mediteranske rase ( kao i istocno mediteraski tip, zapadno mediteranski tip, alpski tip, Norik, itd ).

   Kao shto ste primijetili ovaj predmet je postao jos komplikovaniji sto je i predvidljivo sa obzirom da ovdje govorimo o rasnom porijeklu.

   Da napomenem da narod Turske kao i u manjem stepenu Libana,Sirije, Jordana,Irana ( mjesavnina originalnih helenskih rodjaka Persijanca, Aleksandrovih vojnika i u majoj mjeri Mongola,Originalnih Turaka i Indusa ) je isto klasifikovan kao istocno mediteranski tip ali je on jasno dominantan u Bugarskoj,Turskoj, i Grckoj ( na vecem stepenu nego bilo gdje drugo ).

   Drugi jacan rasni elemenat Turske je Iransko-afganska rasa u Zapadnoj Anatoliji. Jedina zona Turske u kojoj zivi mijesani originalni ( Mongolski ) Turski elemenat je centralna Anatolia ( zona Konya ) sto znaci da u stvarnosti jedina zona dje ima manji uticaj rasni uticaj Turske krvi je zona danasnje centralne Anatolie.

    Originalni Heleni ( Iliri, Tracani, Dorjani, Ahejci, itd kao i najvjerovatnije Mikinijana, Ionaca, Aeolaca za koje
cu prestpostavit da nijesu izgledali drasticno drugcije od Dorjana i Ahejaca ) bi bili najsrodniji danasnjim Crnogorcima i Dorjanskom plemenu Sfakia koji i jedno i drugo presavljaju ektremni dinarski tip koji je namanje mijesan od svih drugih evropskih dinarskih zona.

   Originalni Sloveni su narod u Polskoj, Ukrajini i Bjelorusiji. Pravi Slovenski rasni elemenat je nazvan u rasnoj antropologiji 'Novodunavski' tip i samo ime govori da su dosljaci ( dakle ne starosjedioci ) u zoni velike Evropske rijeke zvane Dunav .

    Cinjenica je da ovaj Balticki tip ( Balticka grupa je podrupa Nordiske ili Germanske rase ) nije u vecini u Dunavskoj zoni ( sto mi prestavlja malo enigmu zasto je onda tako uopste i nazvat , ali mi to nije toliko vazno ).

  Ovaj 'Novodunavski' tip je veoma mali na Balkanu ( da budem precizniji medju najmanjim na Balkanu ) dok cini vecinu u Poljskoj, Ukrajini, Rusiji i Bjelorusiji.

   Sjeverna Grcka je mijesanog Dinarskog i Istocno mediteranskog tipa ( mjesavina Dinarskih Ahejaca i Dorjana sa helenskim -minoanskim juznim Grcima kakvi su bili recimo drevni Atinjani).

    Alpski tip ( mjesavina Dinaraca i Rimljana ili nekog drugog mediteranskog tipa sa obzirom da kao tip nije precizno definisan i postoje razlike od zemlje do zemlje )je prisutan u Juznoj Albaniji ( Toski ) i Epirusu mada u ovoj zoni , meni , taj tip isto lici i na istocnomedit. tip.

   Na kraju cu da ostavim sajt o rasnoj antropologiji ( "racial compact" ) koji u njemu ima informacije o rasnoj strukturi svih zemalja Evrope ali cu prvo da vam sam napishem o nekoliko zemalja i obasnjim neke od rasnih klasifikacija. Sajt je dobrim dijelom basiran na radu velikog rasnog antropologa Charleston Stevens Coon tj iz njegove knjige 'Evropske rase' ( ' The races of Europe') napisane 1939. 

   Informacije u njihovom sajtu su dakle cisto naucne prirode i nemaju nikakav vidljiv uticaj desnicarske 'racial compact' izuzev u jednom dijelu gdje pominju da 5% Grcke je Nordiskog porijekla ( to uzimam kao cinjenicu i ne demantujem je ) i kazu da su ti ljudi porijeklom najvjerovatnije od Dorjanskog i Ahejskog porijekla ( sto je naivan  potez sa njihove strane jer je sam Coon jasno opisao velike slicnosti izmedju dorjanskih  Sfakia u JZ Kriti i Crnogoraca , koji i jedni i drugi pripadaju  eksremnom dinarskom tipu a ne nordiskom ).

   Da isto napomenem da zapadno mediteraski tip je ustvari drevni Rimski tip koji je isto Helenskog rasnog porijekla ( preko Helenskih rodjaka Etruskana, Helena iz gusto naseljene 'Magna Grecije'ili 'Velike  Grcke' u danasnjoj juznoj Italiji i preko Kartaginijana ili Fenichana koji si bili u Iberiji, Libanu-postojbina, SZ obali Afrike i zapadna Sicilija i koji su rasno najvishe porijeklom od Helenskih Filistinaca ).

-Ceska i Slovacka ( 40% Alpinci, 15% Norik  - Mediteranska podrupa ili " svjetliji Dinarci ", 20% NOVODUNAVCI ili Sloveni, 25% Dinarci-pretezno Moravska )

-Madjarska ( 35% NOVODUNAVCI - SLOVENI, 25% Turanidi-mijesani originalni Madjarski ili mongolski elemenat, 20% Dinarci, 15% Alpinci, 2% Nordik - Nordiska podgrupa, 2% Norik, 1% Istocno mediteranci ili Vizantinci - Grci )

-Rusija-Bjelorusija-Ukrajina ( 40% NOVODUNAVCI, 35% Lagodanci - mijeshani Mongolski elemenat, 8% Nordiski tip-gotskog porijekla najvise, 7% istocno mediteranski tip -najvishe u zoni Crnog mora, 5% Dinarci-Skiti u Ukrajini, 5%-Norik)

-Poljska ( 55% NOVODUNAVCI-SLOVENI, 10% Lagodanci, 10% Dinarci-u juznoj Poljskoj u zonama koje su bile pod Austro-ugarskoj-zemlji koja je bila poznata po naseljavanjima odredjenih zona tudjim elementom iz drugog dijela Austro-Ugarske, 5% Holstat Nordik, 5% Norik, 5% istocno-balticki tip )

-Bivsa S.F.R.Jugoslavija  ( 75% Dinarci , 10% zapadno mediteranci - pretezno na jadranskoj obali , zoni u kojoj je uticaj drevnih Rimljana bijo najveci , 10% Norik - Dinarski elemenat  i , konacno , i 5% su NOVODUNACI ILI SLOVENI rasni tip prisutan  u Panoniji i SZ SFRJ).

-Rumunija ( 35% Dinarci - Dakijani, 25% istocno medit. - Vizantinci - najvise u zoni Crnog Mora , 20% NOVODUNAVCI , 10% Alpinci, 7% Norik, 3% Nordik)

-Albanija ( 75% Dinarci,10% zapadno-mediteranci-more,10% Alpinci-Toski na jugu Albanije,5%-Norik ).

-Bugarska ( 60% istocno mediteranc - vizantinci, 15% Alpinci, 15% Dinarci-Tracani, 5% Turanid - ili mijesani originalni hunsko-bugarski mongolski elemenat u SI Bugarskoj ).

-Grcka ( 40% istocnomediteranci, 25% Dinarizovani Mediteranci ili mjesavina istocnomediteranca i Dinaraca, 20% Alpinci-pretezno u Epirusu i u ovom slucaju oni su vecinom istocnomediteraske rase sa uticajem vecinom Helenske rase Rimljana ili kao kod Toska, 10% Dinarci ili potomci Ahejaca i Dorjana, i 5% Nordijaca koji su  najvise porijeklom od Gota i drugih germanskih elemenata mada u ovom slucaju definitivno mijesanog rasnog karaktera.

PAZNJA  :  Pisac od internet sajta zvanog 'racial compact'  je napiso  da je Nordiski elemenat dolazi od Ahejaca i Dorjana u Germanskoj zabludi da sebe vide kao autohtono stanovnistvo na Balkanu dok potuno ignorisu cinjenicu da Sfakia i Crnogorci imaju veliku rasnu i kulturnu slicnost i time se stvara veza izmedju Dorjana i Ilira dok Coon vidi Crnogorce kao najmanje mijesane Dinarce i medju svstava ih u najcistije Dinarce u Evropi zajedno sa Sfakia.
  
  Nadam se da su informacije pomogle u potrazi za boljem razumijevanjem rasne strukture istocne Evrope i Balkana.


  Statistika je uzeta iz "racial compact" internet sajta ( na Engleskom ) koji je posvecen rasnoj antropologiji Evrope i koji je prvenstveno baziran na radu
Charleston Stevens Coonove knjige "Rase Evrope" .

Racial Compact
Racial analysis : E. Europe & Balkans


1) Racial relations between Serbs, Bulgars & Slav Mac.'s?

  Serbs and Bulgarians have been traditional antagonist and one of the major reasons was over who would posses the region of modern day Rep. of Macedonia.

  The conflict wasn't just over ha land but also over the people itself. Both side's claim that the people are of their origin.

  Slav Macedonians until 20-th century (according to Serb scientist Jovan Cvijic from the turn of 19 cen.) were a Slavic speaking mass of people without clearly defined national consciousness (Cvijic in the same category puts the Nis region in SE Serbia & Sofia region in W. Bulgaria ).


   Both Serbia and Bulgaria saw opportunity in this status quo situation in Macedonia and tried (at different times and in different countries) to assimilate them with varied degrees of success or failure.

   Historically the region of today's R.Mac. have been under both, Serb and Bulgarian control.

   In the middle ages the region was part of Medieval  Serbia and it was settled by Serbs. In fact it was such a Serb stronghold that the city of Skopje was at numerous times declared (in the middle ages) even  the capital of Serbia.


   Looking through the eyes of racial anthropology (a subject I will talk at the end of this text) people of R. Macedonia are classified as predominantly Dinaric race or in this case Dorian Illyrian since the term Dinaric means, depending on a given country,  a different origin for example I will mention here some examples:

-Romania-Dacian,

-Bulgaria-Trachian,

-Ukraine-Scythian,

-North Italy-Venets,

-Hungary-Illyrian,

-Slovakia-Illyrian,

-Austria-Illyrian,

-Albania-Illyrian,

-Greece-Achean or Dorian,

-Former Yugos. - Illyrian,etc.


   If this sounds confusing let me simplify it: Illyrians, ancient Macedonians, Acheans, Dorians, Trachians, Venets (also I include Mycenaeans, Aeolians, Ionians and Anatolian Frigians and Lydians) are all of originally from Balkanic  Hellenes (here I am talking about the time before the existence of ancient Greece and also I will note that the ancient Greeks as well as today's Greeks from South Greece are of mixed Hellenic-Minoan racial origin) while Skythians, Aryans, original Persians, and Sarmatians were Sanskrit - close to ancient Greek - speaking people who originated from the region between Balkans and Caspian Sea  and that they are one racial, and even cultural component with the  Balkanic original Hellenes.

   Majority of Serbs (and people in the former Yu.) are classified as Dinaric type while majority of Bulgarians are classified as mainly Eastern Mediterranean type (which is the same as with majority of Turks and Greeks and which says that the majority of people in these countries are of Byzantine Greek origin and not lets say of Dinaric Trakians) .

   Make no mistake that Dynaric is a Mediterranean subgroup (like the Eastern Mediterranean type, Western Mediterranean type, Alpine type,Noric,etc ).

    As you can notice the subject just got a lot more complicated and that is logical and predictable  since we are talking of racial origins.

   Let me mention that people of Turkey and to a lesser degree  Lebanon, Syria, Jordan, Iran (mixture between original Hellenic cousins Persians, solders of Alexander the Great and to a lesser degree Mongols, original Turks and Indians) is also classified as eastern Mediterranean type but the same type is dominant in Bulgaria, Greece and Turkey (more than anywhere else).

    Another strong racial element in Turkey is Irano-Afghan racial element  in West Anatolia. The only region within Turkey where mixed original (Mongol ) Turkic element lives is central Anatolia (region of Konya) which means that the only region which has minor Turkic racial influence is central Anatolia.

    Original Hellenes (Illyrians, Trachians, Dorians, Acheans, etc. and most likely Mycenaeans, Ionians, Aeolians for whom I will suppose that they have not looked drastically different from Dorians and Acheans) would be the most similar to today's Dorian Sfakia and Montenegrins  who both represent an extreme Dinaric type which is mixed the least of all other Eu. Dinaric regions.

   The real Slavs are people of Ukraine, Poland and White Russia. The real Slavic element is called in racial anthropology is called 'neodanubian' type  and the very name tells us that they are newcomers  in the Danube region.

    It is the fact that this is a Baltic type (Baltic is subgroup of wider Nordic race ). This element is not majority in the Danube region (which represents an enigma to my as to why even call it neodanubian, but this is not that important ).

   This "neodanubian" type is very small in Balkans , in fact among the smallest, while it represents majority in Poland, Ukraine, Russia and White Russia.

    North Greece is mainly of mixed Dinaric and Eastern Mediterranean (mixture between Dinaric Acheans and Dorians with Hellenic-Minoan southern Greeks one example being ancient Athenians).

   Alpine (mixture between Dinaric and Roman or some other Mediterranean type since it is not clearly defined and varies from country to country) is present in Epirus and South Albania (Tosks) and, to me, this type in this area  also looks like eastern Mediterranean type.

   At the end I will leave a racial anthropology site ("racial compact" ) in which there is info about the racial structure of all the European countries but before that I will clarify some of the racial classifications. The site is primarily based on the work of the big figure in the department of racial anthropology  Charleston Stevens Coon or rather from his book 'The races of Europe ' written in 1939.


  Information in this site are primarily of scientific nature and do not have visible influence of the rightist Racial compact except in one part where they state that the 5% of the Population of Greece that is Nordic (which I take as a fact and don't deny it) is most likely descended from Dorians and Acheans (which is rather a careless  move from their side since Coon himself clearly describes the big similarities between Dorian Sfakia and Montenegrins, and each group here belongs to the extreme Dinaric type and not to the Nordic one ).

   Also let me mention that the western Mediterranean type is basically the ancient Romans and which is also of ancient Hellenic origin (through Hellenic cousins Etruscans, Hellenes from very populated "Magna Grecia " region in today's Southern Italy and trough Carthaginians or Phoneticians who were in Iberia, Lebanon -homeland, NW coast of Africa and western Sicily and whom are mainly racially descended from Hellenic Philistines ).

-Czech Rep. and Slovakia (40% Alpine, 15% Noric-Mediterenian subgroup or " Lighter Dinarics" , 25%-Dinaric-mainly Moravia, 20% NEODANUBIAN-OR SLAVIC )

-Hungary (35% NEODANUBIAN-SLAVS, 25% Turanid-mixed original Magyar or Mongol element, 20% Dinaric,15% Alpine, 2% Nordic-Nordic subgroup, 2% Noric,1% Eastern Mediterranean or Byzantine or Greek)


-Russia-White Russia-Ukraine (40% NEODANUBIAN, 35% Lagodan-mixed Mongol, 8% Nordic-Goths, 7% Eastern Mediterranean-Byzantine- mainly Black sea region, 5% Dinaric-Skitians in Ukraine, 5% Noric)


-Poland (55% NEODANUBIAN-SLAVS, 10% Lagodan, 10% Dinaric-probably Illyrians who were brought in SW Polish province as Slesia when it was part of Austria-Hungary-state which is well know for shuffling populations all over the empire, 5% Hollstat Nordic, 5% Noric, 5% Eastern Baltic).


-Former Yugoslavia (75% Dinaric-Illyrian, 10% western Mediterranean- present in the Adriatic coast where the influence of ancient Romans was the greatest, 10% Noric-Dinaric element, and 5% NEODANUBIAN - the last two types are present  in Panonia and NW part of old Yu.).

-Romania (35%-Dinaric-Dacian,25% East Mediterranean-Byzantine - mainly Black sea region, 20% NEODANUBIAN , 10% Alpine, 7% Noric,3% Nordic )

-Albania (75% Dinaric-Illyria, 10% West Mediterranean at the coastline, 10%-Alpine- Tosks in the S.,5% Noric).

-Bulgaria (60% Eastern Mediterranean-Byzantine, 15% Alpine, 15% Dinaric-Trakian, 5% Turanid-mixed original Hunnic Bulgar or Mongol element in NE Bulgaria).


-Greece (40% E.Med. or Byzantine ,25% Dinarized Mediterraneans or mixure between Dinarics and eastern Mediterraneans , 20% Alpine-mainly Epirus & in this case the same as Dinarized Med.'s plus mainly Hellenic race of Romans or the same as with Tosks, 10% Dinaric-descendants of Acheans and Dorians, 5% Nordic-mainly descendants of Goths and other Germanic elements although in this case they are of definite mixed character.

ATTENTION:  The 'racial compact' author states that the Nordic element comes from Acheans and Dorians in false hope of Germanics seeing themselves as autochronious population in Balkans while ignoring the fact that Sfakia and Montenegrins are racially and culturally related thus making the connection Dorians-Illyrians while Coon  sees Montenegrins as among the liest mixed Dinarics and the among the purest Dinarics in Europe together with Sfakia.

  I hope the information helped  in search for better understanding of racial structure of Eastern Europe and Balkans.

   The statistic was taken from 'racial compact' site (which is a site that is centered on racial anthropology of Europe and which is primarily based on the work of
Charleston Stevens Coon's book "Races of Europe " ).

Racial Compact
Best Greek Sites
Top  100
S f a k i a Serb  Land  of  Montenegro
Srpska Zemlja Crna Gora
1 1